Monthly ArchiveFebruary 2017

ByOvidiu Voicu

Altă întrebare pentru dl. Petrea, ministrul dialogului social?

Joi, 2 martie, OGP România organizează prima ediție din acest an a Club OGP. Sub titlul „Dialog vs. Polarizare – Provocări ale guvernării deschise în contextul actual, intern și internațional”, întâlnirea îl are ca unic invitat pe dl. Gabriel Petrea, ministrul pentru consultare publică și dialog social. Desigur că vor fi și participanți, nu doar invitați.

Noi am pregătit un set de 13 întrebări pentru dl. Petrea și i le-am trimis în avans, pentru a avea timp să se pregătească. Vă invităm să participați în număr cât mai mare, cu orice altă întrebare pentru dl. ministru.

Întâlnirea va avea loc la Biblioteca Națională a României și se va desfășura între orele 14:00 – 16:30, în sala Mircea Vulcănescu, parter. Reamintim, joi, 2 martie. Pentru confirmarea participării sau pentru a trimite întrebări, scrieți la ogp@gov.ro.

Iată cele 13 întrebări ale noastre: Read More

ByClaudia

Raport anual 2016

2016 este anul în care Centrul pentru Inovare Publică a trecut de la activitatea voluntară la o activitate bazată pe proiecte, preluând o parte din portofoliul departamentului de politici publice al Fundației pentru o societate deschisă. Numărul membrilor asociației a crescut de la 3, la 7, în 2016.

Guvernarea deschisă, societatea incluzivă, participarea politică au fost cele trei direcții în care am dezvoltat proiecte. Principalele noastre activități au fost cercetarea socială și monitorizarea politicilor publice.

Cele mai importante reușite ale Centrului pentru Inovare Publică în 2016 au fost : introducerea temei educației deschise printre angajamentele Planul Național de Acțiune pentru o Guvernare Deschisă. Acest pas facilitează transparentizarea sistemului educațional și crearea, publicarea și centralizarea resurselor educaționale deschise; acceptarea de către Guvernul României a recomandării de transmitere a solicitărilor de informații de interes public fără semnătură olografă și posibilitatea primirii datelor în format deschis, sugestii introduse în normele metodologice ale legii 544/2001; stimularea participării politice prin realizarea unui ghid de înființare a unui partid politic; realizarea unei baze de date cu partidele politice înregistrate cu minim 3 membri; evaluarea redobândirii cetățeniei române de către cetățenii moldoveni, în vederea unor politici accesibile pentru viitorii solicitanți.

Descărcați documentul (PDF, 2.83MB)

Centrul pentru Inovare Publică este în proces de notificare a Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal.