Author Archive

ByClaudia

Drepturile omului şi libertăţile fundamentale nu se votează

Azi, 7 iunie 2017, 100 de organizații neguvernamentale, mișcări civice și cetățeni au lansat platforma RESPECT. Platforma pentru Drepturi și Libertăți, pentru a opri modificarea Constituției într-un mod care restrânge drepturile și libertățile fundamentale, prin redefinirea familiei.

La baza Platformei se află un Grup de Inițiativă format din organizațiile Asociația Pro Democrația, APADOR-CH, Asociația ActiveWatch, Asociația ACCEPT, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Centrul FILIA, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Inițiativa România, Platforma Demos, precum și Oana Marinescu, în calitate de cetățean. Până pe data de 6 iunie, la ora 22.00, au aderat la platformă 87 de organizații, grupuri civice și cetățeni, ca membri și susținători ai platformei, pe lângă Grupul de Inițiativă. Asociația Pro Democrația asigură secretariatul Platformei, iar FDSC centralizează strângerea semnăturilor.

Platforma « RESPECT »  nu are personalitate juridică și nu reprezintă pozițiile sau agendele individuale ale membrilor săi, ci doar obiectivul pentru care a fost creată, așa cum este formulat în manifestul de mai jos.

 

Informații utile:

 1. Semnăturile din partea cetățenilor și a organizațiilor pot fi transmise deocamdată pe adresa semnează@platformarespect.ro. Orice modificare a procedurii de strângere de semnături va fi făcută publică imediat ce va fi decisă.
 2. Platforma « RESPECT »  are site-ul în curs de construcție, dar manifestul este publicat integral, împreună cu lista de semnături, pe adresa platformarespect.ro.
 3. Contact pentru presă: Nona Beicu (Beicu@omavision.ro; 0759 035 041)

 

Manifest

România se află într-un moment de cotitură și riscă să se angajeze pe calea autoritarismului, dacă nu acționăm pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor.

Riscul provine în primul rând din inițiativa de modificare a Constituției prin referendum pentru a defini restrictiv familia. Amendamentul constituțional propus limitează drepturile și libertățile cetățenilor, agravează discriminarea și stigmatizarea celor care nu corespund definiției impuse de inițiatori. Campania populistă va eroda tocmai temelia unei democraţii sănătoase: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Din păcate, două instrumente democratice – iniţiativa legislativă cetăţenească şi referendumul – au fost pervertite pentru a servi agendei unor grupuri de presiune. Parlamentul României se apropie de o decizie fără să fi organizat dezbateri reale, fără o analiză în profunzime, fără să țină cont de normele  și de valorile europene sau de nevoile reale din societatea românească.

Temele majore de interes public – reducerea sărăciei și a inegalităților, dezvoltarea economică, educația, sănătatea, justiția, consolidarea democratică şi altele care au un impact direct asupra vieții cetățenilor și a familiilor din România nu sunt subiect de mobilizare şi dezbateri. În locul cooperării pentru rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor , referendumul va aduce în societate divizare, o ruptură adâncă şi periculoasă generată artificial. Spirala agresivității este deja în creștere în urma campaniei pentru modificarea Constituției. De la discursul urii la violență este doar un pas!

Riscul cu care se confruntă România este sporit și de faptul că există o agendă mai largă, consecvent nedemocratică, asumată explicit sau implicit de promotorii referendumului: constrângerea femeilor la un rol preponderent domestic, interzicerea  avortului,  limitarea educaţiei pentru sănătatea reproducerii şi a folosirii mijloacelor de contraceptie. Concomitent este subminată încrederea în școala publică, în știință și chiar în medicină şi este, în schimb, promovat dogmatismul religios. Așadar, referendumul va compromite coeziunea socială, caracterul modern şi secular al statului.

În aceste condiții:

Facem apel către mișcările civice, organizațiile și cetățenii români să ia atitudine și să se mobilizeze în jurul unui principiu esențial pentru o democrație: “Toți suntem cetățeni egali: RESPECT pentru toți! Drepturile omului  şi libertăţile fundamentale nu se votează!”

Cele  mai mari amenințări la adresa familiei sunt: sărăcia și corupția; distrugerea statului de drept; inegalitățile; lipsa de unitate, solidaritate, respect şi încredere reciprocă; violența în familie; accesul limitat la locuire și  servicii medicale adecvate; mortalitatea maternă și infantilă ridicată; absența accesului egal la educație de calitate, inclusiv insuficiența creșelor și a grădinițelor; lipsa locurilor de muncă.

Facem apel către clasa politică, decidenții politici și instituțiile responsabile să oprească referendumul, pentru a proteja astfel democrația românească!

Facem apel la solidarizare civică pentru a susţine valorile democratice, universalitatea drepturilor omului și destinul european al României în fața atacului urii, al discriminării și al agresivității.

Susţinem familia și considerăm că ea se poate împlini cel mai bine dacă nu este definită dogmatic și când sunt respectate întru totul drepturile şi libertăţile cetățenilor.

Susținem libertatea religioasă și de conștiință și suntem convinși că acestea se pot manifesta pe deplin doar dacă sunt respectate întru totul drepturile omului.

Împreună acționăm pentru a sprijini:

 • egalitatea în drepturi și libertăți între toți cetățenii, fără discriminare;
 • respectul pentru libertatea şi demnitatea umane;
 • dreptul fiecărei persoane la viață privată și de familie;
 • solidaritatea între toți cetățenii, valoare fundamentală a societății noastre;
 • dreptul femeilor de a decide liber asupra propriului corp şi de a se împlini prin educație, profesie și prin propriile alegeri legate de viața de familie;
 • accesul femeilor și al bărbaților la drepturi sexuale și reproductive,
 • dreptul copiilor şi tinerilor de a beneficia de o educaţie umanist-raţională, accesibilă tuturor;
 • dreptul la sănătate al copiilor și tinerilor;
 • apartenența României la Uniunea Europeană, cu toate drepturile și îndatoririle ce decurg din aceasta și cu asumarea valorilor ce stau la baza UE.

Pentru a susţine principiile şi valorile menţionate mai sus, am format RESPECT. Platforma pentru Drepturi şi Libertăţi, o platformă civică neguvernamentală care reunește cetățeni și organizații ce respectă și promovează drepturile și libertățile fundamentale.

Prima provocare şi cea mai importantă este de a ne uni și de a da glas revoltei noastre pentru a convinge Parlamentul, Președinția și instituțiile țării să oprească acest referendum care reprezintă o nouă mineriadă la adresa democrației românești.

Politicieni, opriți distrugerea democrației românești și arătați-ne respect: Constituția este pentru toți!

ByClaudia

S-a constituit Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților, formată din organizații neguvernamentale din domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice

Un grup de 11 organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice anunță semnarea oficială a parteneriatului prin care au pus bazele ”Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților” (CDMiR). Prin intermediul acesteia, organizațiile membre vor să lanseze propuneri de modificări legislative și de practici instituționale care să faciliteze accesul străinilor aflați în România la educație, locuri de muncă, servicii de sănătate și alte servicii publice și, totodată, să inițieze acțiuni care să îmbunătățească imaginea migranților și refugiaților în spațiul public.

”Deși legislația națională în domeniul azilului și migrației a fost în mare parte aliniată directivelor europene, considerăm că sunt încă numeroase aspecte de îmbunătățit atât din punctul de vedere al redactării, cât și al aplicării ei. Scopul este de a încuraja străinii cu ședere pe termen lung în România să participe la viața economică și socială, să aibă acces la educație și să cunoască valorile și cultura noastră”, se arată în manifestul Coaliției.

În România trăiesc, în prezent, aproximativ 100.000 de cetățeni străini, dintre care în jur de 64.000 provin din afara Uniunii Europene. Printre ei se numără refugiați și migranți economici, studenți și membri de familie. În ciuda numărului mic (sub 0,3% din populație) care nu presupune alocarea de resurse semnificative, accesul acestor persoane la servicii și bunuri este îngreunat de lipsa de informație, proceduri și legislație necorelată realităților din teren. Pentru ca acești oameni să fie tratați cu demnitate, să dezvolte o calitate decentă a vieții, să își poată manifesta cultura, să se integreze în societate, inclusiv prin contribuția la dezvoltarea economică este necesar să li se ofere acces neîngrădit la serviciile și instituțiile publice și să fie tratați cu mai puțină suspiciune și mai multă încredere.

În acest sens, Coaliția va elabora documente de poziții asupra unor aspecte de interes din practicile, legislația și politicile de migrație și va organiza sesiuni de informare/pregătire, seminarii, conferințe și dezbateri publice, precum și alte activități în sprijinul integrării migranților și refugiaților în societatea românească.

Membrii fondatori ai Coaliției sunt: Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) din cadrul Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, Asociația Conect, Fundația ICAR, Centrul pentru Inovare Publică, ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migrați, Consiliul Național Român pentru Refugiați, Academia de Advocacy din Timișoara, Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI), Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes (ARPCPS), Asociația Filantropia Oradea, Asociaţia Solidaritatea Umană Nova Pitești. Lor li s-au alăturat ulterior AIDRom.

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților este deschisă pentru cooptarea de noi membri și susținători.

Inițiativa este parte a proiectului ”Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației” (EMINET), proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Pentru informații oficiale accesați www.swiss-contribution.ro.

Dezvoltarea Coaliției este susținută și de proiectul NIEM: Măsurarea și îmbunătățirea integrării refugiaților, solicitanților de azil și refugiaților, proiect internațional finanţat prin Fondul European pentru Migraţie, Azil şi Integrare în cadrul unui consorțiu format din 17 organizații neguvernamentale și universități din 15 state membre UE. Pentru mai multe detalii accesați http://www.forintegration.eu.

ByClaudia

Contribuie la Harta Educației, la Open Data Hackathon pe 4-5 martie 2017

Pe 4 martie sărbătorim Open Data Day. Păstrând tradiția anilor trecuți, OGP România organizează un hackathon cu date deschise, pe 4-5 martie, la Academia de Studii Economice (detalii aici: http://ogp.gov.ro/noutati/ziua-datelor-deschise-bucuresti-4-martie-2017/).

Anul acesta, la ODD2017 noi am înscris Harta Educației. Planul nostru este să începem acest instrument pe durata hackathonului și să îl continuăm și după eveniment.

Dacă vreți dezvoltăm împreună Harta Educației, vă invităm să vă înscrieți (1) la hackathon https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgUL70C7GzW-Ug5OYwk5i-0v_DF7Uq4dEww4lYRgA5yQXQMQ/viewform?c=0&w=1 și (2) pe lista contributorilor https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jfy-MBUow7S2y_gSOwU9ahdccNo-0XDL5-rI0feYkGE/edit#gid=0

Planul nostru arată cam așa:

1. Idee

1.1. Ce?

Harta școlilor* acreditate din România, cu informații din surse oficiale și generate de comunitate.

*pentru început, învățământ preuniversitar; dezvoltare pe termen lung: universități.

1.2. De ce?

O colecție de date despre rețeaua școlară, cu acces liber, printr-un singur punct de intrare. Ca impact imediat, informare despre starea sistemului de educație. Dezvoltarea ulterioară este în analize care să fundamenteze decizii de politici educaționale.

2. Surse de date

Notă: toate datele obținute/generate în cadrul proiectului vor fi publicate în format deschis sub licență liberă.

2.1. Date despre școli

Date existente

 

Date de obținut din surse oficiale

 • De discutat cu MEN să elibereze date din SIIIR, conform angajamentului din Planul OGP
 • Traseul educațional: corelare cu celelalte baze de date din sistem (Registrul Matricol Unic, ANOFM, Revisal) pentru a vedea dacă se pot genera automat date statistice despre unde ajung absolvenții unei școli.

 

Date generate de comunitate

 • De văzut cum ne ajută Open Street Maps (extragerea subsetului dedicat educației).
 • O aplicație care să permită utilizatorilor să adauge informații (de văzut pe termen lung, costuri, moderare etc.)

 

2.2. Date despre context

 • Date din surse oficiale, preferabil de pe data.gov.ro, care să genereze diverse vizualizări pe hartă. Exemple: rețea de transport, distanțe până la orașe, criminalitate, indicatori de mediu, indici de dezvoltare a localității/zonei.

 

3. Etape/module de dezvoltare

(nu neapărat cronologic)

3.1. Harta de bază

 • Curățarea și includerea de referințe spațiale la setul de date „rețeaua unităților școlare”.
 • Corelarea celorlalte seturi de date existente cu acesta.
 • Crearea și publicarea unei vizualizări cu datele existente

 

Rezultat secundar important: datele de geolocalizare vor fi furnizate MEN pentru a fi introduse în viitoarele seturi de date publicate.

3.2. Negocieri cu MEN

 • Implicare cât mai devreme în proiect (cu ajutorul OGP)
 • Discuție despre conținutul SIIIR, ce poate fi publicat
 • Acord pentru publicarea pe data.gov.ro a unui set de date, actualizat periodic. Preluarea în Hartă.
 • Plus: negocieri cu MFP pentru bugete

3.3. Interfață pentru date generate de utilizatori

 • Costuri
 • Cine face moderarea
 • Programare

3.4. Date contextuale

 • Identificarea datelor relevante
 • Programare
 • Mentenanță

4. Plan de lucru pentru Harta de bază

(schiță)

4.1. Preliminar (până pe 3 martie)

 • Analiza datelor, de stabilit care e situația de la care plecăm (care sunt seturile de date în forma lor brută; ce ar intra în componența meshingului?).
  • Rezultat intermediar: fișele bazelor de date
 • Atașarea fiecărei unități georeferențiate a unui set minim de date de interes printre care linkurile către buget, dacă există și către ROF. [TODO: trebuie modelat setul minim – ce este de interes?!]
 • Adunat voluntari

4.2. Hackathon Open Data Day (4-5 martie)

 • Prima întâlnire a grupului la hackathonul organizat de OGP România
 • Început lucrul la fața locului, hackathon/datathon
 • Împărțit sarcini

4.3. Prima versiune (până la 1 aprilie)

 • Lucru online, conform împărțirii
 • (Mini) hackathon/datathon de Open Education Week
 • Discuție despre ce mai trebuie făcut

4.4. Prima versiune publică

 • La conferința Educație Deschisă (mai 2017)

5. Cine

5.1. Inițiatori și contributori

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jfy-MBUow7S2y_gSOwU9ahdccNo-0XDL5-rI0feYkGE/edit#gid=0

6. Lista de abrevieri

ARACIP – Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar –  http://aracip.eu/

OGP – Open Government Partnership – http://ogp.gov.ro/

SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – https://www.siiir.edu.ro/

 

 

Centrul pentru Inovare Publică este în proces de notificare a Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal.