Consultări publice despre funcționarea ONG-urilor

Înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor – pe scurt, a ONG-urilor – este din nou în atenția politicului. Probabil pentru că este an electoral, de data aceasta propunerile de modificare a legislației relevante nu mai sunt o amenințare ci, dimpotrivă, se arată constructive și cu intenții bune.

Pe 8 iulie, Secretariatul General al Guvernului a lansat o sesiune de pre-consultare cu privire la oportunitatea modificării O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Aceasta este o culegere de opinii printr-un formular online, pe marginea unui set de întrebări și propuneri ce se pare că au rezultat din discuții preliminare.

Pe 15 iulie, un grup de parlamentari USR și PSD au înregistrat la Senat propunerea legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor, şi simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Inițiativa își va urma cursul obișnuit, fără a fi înregistrată în procedură de urgență. Probabil va fi efectiv dezbătută de Parlament în sesiunea din septembrie.

Proiectul de lege USR-PSD propune corectarea punctuală a unor probleme semnalate de-a lungul timpului de reprezentanții mediului asociativ, legate fie de procedurile de înființare și funcționare a unei asociații sau fundații, fie de mai nou introdusa procedură de declarare a beneficiarilor legali. Inițiativa Guvernului vizează o reformă mai amplă a întregului cadru legislativ, care ar putea include îmbunătățirea funcționării Registrului național al asociațiilor și fundațiilor sau chiar preluarea lui de către Registrul Comerțului, precum și transformarea întregului proces într-unul adminstrativ, fără intervenția instanței.

Proiectul de lege a fost transmis pentru aviz Consiliului Economic și Social (CES). Colegii de la Asociația Help Autism, care sunt membri CES, s-au oferit să colecteze puncte de vedere ale altor organizații și să le prezinte CES, în măsura în care sunt de acord cu ele. Noi, Centrul pentru Inovare Publică, am semnalat două aspecte punctuale care pot fi îmbunătățite.

Primul aspect este chestiune care, din experiența propriei organizații și a altor organizații mici, dă multe bătăi de cap obligația ca orice act să fie prezentat instanței în formă autentică sau atestată de avocat. Asta înseamnă că atât la înființare, cât și la orice modificare (statut, membri, organe de conducere, sediu etc.) trebuie adus un avocat sau notar la ședința Adunării Generale, sau trebuie plimbată Adunarea la notar/avocat. Ambele variante sunt costisitoare și împovărătoare pentru organizații mici. Nu vedem rostul acestor cereri excesive, de parcă semnătura cetățenilor ce alcătuiesc asociația nu e de încredere.

Prin urmare, am recomandat modificarea Art. 6, alin (1) din OG26 (respectiv Art. 4 din proiectul de lege), unde spune (în varianta USR-PSD): „În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie statutul asociației, în formă autentică sau atestată de avocat”, cu noua formulare: „În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie statutul asociației, sub semnătură olografă sau semnătură electronică calificată.” Similar, pentru fundații, se modifică Art. 16 din OG26 (respectiv Art. 14 din proiectul de lege).

De asemenea, pentru a evita aceeași problemă la fiecare modificare a statutului, ar trebui actualizat Art. 33 alin (2) din OG26 astfel: „Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată de persoana împuternicită să înregistreze modificările.” Alternativ, și aici putem spune în original, dar sub semnătură olografă, fără obligația de a fi autentică.

Al doilea aspect se referă la o propunere a parlamentarilor USR-PSD, scăderea numărului minim de asociați la doi (de la trei). Aceasta poate crea probleme practice legate de funcționarea Consiliului Director. OG26 spune că în Consiliul Director al unei asociații pot fi cel mult o pătrime din afara asociației. Cum de obicei în CD sunt 3 membri, ca să fie număr impar, devine imposibil să faci un CD dacă asociația are doar 2 membri. Ar trebui fie corelate prevederile referitoare la CD, fie să se renunțe la reducerea numărului minim de membri. Sincer, nu prea cred că ajută așa tare scăderea de la 3 la 2. Dimpotrivă, poți să mai ajungi și la blocaje în Adunarea Generală, dacă e unul mai încăpățânat.

Aceste două idei vor fi discutate și în CES și, dacă nu vor fi agreate de plenul CES, le vom trimite și Comisiilor parlamentare responsabile cu dezbaterea proiectului de lege.

Am răspuns cu opinii și la inițiativa Guvernului. În ceea ce privește forma consultării, ne-am raliat la demersul inițiat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și semnat de peste 200 de organizații, prin care am solicitat un dialog constructiv, o participare largă și fundamentarea oricărei decizii pe analize serioase de impact.

În ceea ce privește conținutul unei eventuale reforme, am trimis un punct de vedere propriu direct către organizatorii dezbaterii. Opinia noastră se concentreză în șapte afirmații:

  1. Procedurile privind înregistrarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor trebuie să respecte în egală măsură două principii: accesibilitate pentru orice grup de cetățeni și protecție împotriva abuzurilor administrative. Prezența unui judecător în procesul de înregistrare/radiere oferă un nivel ridicat de protecție împotriva abuzurilor, și orice simplificare în sensul creșterii accesibilității, oricât de necesară, trebuie să mențină acest nivel de protecție.
  2. Oficiul Național Registrul Comerțului este o instituție netransparentă și neresponsabilă public, care a transformat administrarea datelor despre societăți comerciale într-o afacere lucrativă, în detrimentul interesului public. Nu se poate pune problema trecerii Registrului național al asociațiilor și fundațiilor în administrare ONRC înainte de a reforma chiar ONRC.
  3. Este necesară reconstruirea Registrului național al asociațiilor și fundațiilor, care să devină o aplicație modernă, robustă și eficientă. Reconstruirea Registrului ONG nu necesită modificarea legii, ci doar voință politică din partea Guvernului.
  4. Alegerea între opțiunea ca toate procedurile să se desfășoare în instanță și opțiunea ca toate procedurile să fie administrative ignoră soluția naturală a unui model hibrid, în care înregistrarea și radierea să se facă întotdeauna prin decizia instanței, iar alte modificări pe parcurs să se poate face și prin proceduri administrative, dacă nu sunt contestate.
  5. Sunt necesare și binevenite unele simplificări ale cerințelor în faza de înregistrare, care cer amendarea OG 26/2000.
  6. Sunt necesare și binevenite unele simplificări ale cerințelor în faza de funcționare, care cer, de la caz la caz: amendarea OG 26/2000; amendarea Codului Fiscal; sau amendarea legislației privind combaterea spălării banilor. Unele din ele se pot face după consultări cu MFP/ANAF.
  7. Introducerea unei clasificări a asociațiilor și fundațiilor va genera încărcare administrativă inutilă și poate conduce la abuzuri.

Puteți să citiți argumentele pentru cele 7 afirmații în acest document (click).

Așa cum spuneam, ambele propuneri, și cea a Guvernului și cea a USR-PSD, sunt cu intenții bune și dorință de a scădea încărcarea administrativă aflată în sarcina asociațiilor și fundațiilor. Ne bucură această schimbare de perspectivă, dar nu uităm nici că undeva, în sertarele Camerei Deputaților, se află încă la păstrarea inițiativa agresivă a deputatului Pleșoianu din vremea de vârf a regimului Dragnea. Vom participa în continuare la dezbateri și vă vom povesti ce aflăm.

(Photo by Scott Graham on Unsplash)

About Ovidiu Voicu 100 Articles
Ovidiu este membru fondator și director executiv al Centrului pentru Inovare Publică.