Centrul pentru Inovare Publică susține egalitatea în drepturi pentru toate persoanele, indiferent de gen, etnie, vârstă sau apartenență religioasă.

Prin proiectele noastre propunem:

  • soluții de integrare a  refugiaților și a persoanelor beneficiare de protecție internațională;
  • metode de facilitare a redobândirii cetățeniei române, de către cetățenii Republicii Moldova.

Centrul pentru Inovare Publică este membru al Coaliției pentru Drepturile Migranților și ale Refugiaților, al Coaliției Antidiscriminare și membru fondator al Platformei Respect.