Mecanism pentru îmbunătățirea dialogului autorităților cu grupurile de inițiativă civică

 

Pe data de 30 septembrie, Fundația pentru o societate deschisă a organizat o audiere publică cu tema „Cum încurajăm societatea civilă la firul ierbii? Înființarea și dezvoltarea grupurilor informale din România”.

Centrul pentru Inovare Publică a transmis o depoziție scrisă și a participat la dezbatere, cu o propunere de mecanism instituțional pentru îmbunătățirea dialogului autorităților publice locale cu grupurile de inițiativă civică. Redăm în continuare poziția Centrului.


 

Audiere publică:  Cum încurajăm societatea civilă la firul ierbii? Înființarea și dezvoltarea grupurilor informale din România.

Poziția Centrului pentru Inovare Publică

Subiectul dezbaterii este încurajarea implicării civice la nivel local prin intermediul grupurilor informale de cetățeni. În cele ce urmează, vom propune instituirea unui mecanism instituțional obligatoriu pentru autorități publice locale prin care să fie stimulat dialogul cu grupuri de cetățeni. La final, vom arăta cum acest mecanism răspunde punctual celor patru întrebări ale audierii.

Mecanism instituțional

Scopul mecanismului este să deschidă căi de comunicare între autorități publice locale (APL) și grupuri informale de cetățeni interesați de binele comunității. Prin APL ne referim la următoarele Primărie și Consiliul Local.

Mecanismul își propune să rezolve trei deficiențe majore ale actualei stări de fapt:

 • reticența APL de a dialoga cu grupuri fără personalitate juridică, coroborată cu scăderea numărului de asociații cu scopuri civice, mai ales în localități mici
 • percepția cetățenilor că „nu au nicio putere de a schimba ceva”, determinată adesea de lipsa de răspuns din partea APL
 • reticența cetățenilor de a înființa asociații, determinată pe de o parte de costurile și responsabilitățile permanente, iar pe de altă parte de percepția negativă asupra sectorului non-profit

Mecanismul propus are în centrul Registrul Local al Grupurilor de Inițiativă (RLGI). Fiecare APL, în sensul de mai sus, va avea obligația să înființeze și să mențină un astfel de Registru. RLGI este creat și menținut de Primărie și este folosit în comun cu Consiliul Local.

Înscrierea în RLGI se va face prin cerere scrisă, pe hârtie, prin email sau online. APL au obligația să asigure tehnic toate cele trei modalități de înscriere. Cererea trebuie să conțină următoarele informații:

 • numele a cel puțin trei persoane cu domiciliul sau reședința în localitate, indiferent de cetățenie, împreună cu copii simple ale actelor ce dovedesc domiciliul sau reședința. Pentru trimitere prin email sau online, copiile vor fi scanate. Persoanele menționate vor constitui un grup de inițiativă.
 • domeniile de politici locale de care grupul este interesat
 • adresa de email de contact (nb. pentru a nu genera costuri suplimentare, comunicarea documentelor se va face prin email; este responsabilitatea cetățenilor să aibă o adresă de email activă)
 • număr de telefon de contact
 • acordul pentru publicarea online a numelui și domeniilor de interes

După recepționarea informațiilor, Primăria va aloca un număr unic de identificare al grupului, pe care îl va comunica telefonic și prin email, și va actualiza RLGI.

Următoarele date din RLGI va fi obligatoriu publicate pe pagina de Internet a Primăriei: numărul unic de identificare, numele persoanelor care fac parte din grup, și domeniile de interes.

Pentru actualizarea RLGI, este obligația grupurilor de inițiativă să își actualizeze datele anual, până la 30 ianuarie, printr-o cerere scrisă care este transmisă prin aceleași căi și conține aceleași informații ca la înregistrare, la care se adaugă numărul unic de identificare. Vor fi transmise copii după acte doar pentru membrii noi ai grupului. O înregistrare rămâne valabilă până la 30 ianuarie anul următor, după această dată Primăria având dreptul să șteargă grupul respectiv din RLGI, dacă nu s-a făcut o actualizare. La orice moment, oricare dintre membrii unui grup poate solicita ștergerea grupului din RLGI, printr-o cerere scrisă, iar Primăria va procesa cererea în termen de maxim 2 săptămâni de la primire.

APL vor avea următoarele obligații de consultare a grupurilor înregistrate în RLGI:

 • să transmită prin email tuturor grupurilor înregistrate, agenda fiecărei ședințe de Consiliu Local, cu cel puțin 5 zile înainte de ședință
 • să comunice telefonic și să transmită prin email documentele relevante, grupurilor interesate de un domeniu anume, atunci când inițiază proiecte cu impact asupra domeniului respectiv
 • să răspundă cu celeritate solicitărilor de informații de interes public venite din partea grupurilor înregistrate, în maxim 5 zile pentru solicitările simple și maxim 15 zile pentru cele complexe.
 • să organizeze dezbateri publice, la solicitarea unuia sau a mai multor grupuri înregistrate în RLGI, la cererea scrisă a acestora, pe marginea unor propuneri de acte sau proiecte cu impact în domeniile de interes ale acestora
 • să organizeze cel puțin de două ori pe an dezbateri publice cu toate grupurile înregistrate în RLGI. Cel puțin una din aceste întâlniri va avea ca subiect bugetul localității și cel puțin una din aceste întâlniri va avea ca subiect strategia de dezvoltare a localității

Implementare

Implementarea acestui mecanism cere o modificare de legislație, prin care să fie instituite obligațiile APL de crearea și menținere a Registrelor, precum și de consultare a grupurilor civice informale. Sunt mai multe opțiuni:

 • amendarea legii 215/2001, a administrației publice locale
 • amendarea legii 52/2000, privind transparența decizională
 • o lege nouă

Oricare dintre aceste opțiuni poate fi utilizată.

Înainte de implementare legală, este utilă realizarea unui pilotări, la nivelul câtorva autorități publice locale, înscrise voluntar în program.

Întrebările audierii

Revenim la întrebările punctuale ale audierii.

 1. Care sunt mecanismele de stimulare a implicării civice la nivel local?
 2. Cum poate fi încurajată legislativ participarea publică a grupurilor informale?

Am propus mai sus un astfel de mecanism, iar implementarea lui cere o schimbare legislativă.

 1. Credeți că grupurile informale ar trebui să urmeze o procedură de înregistrare? Dacă da, care ar fi limita până la care înregistrarea nu le-ar încălca principiile de funcționare?

Mecanismul propus include o procedură de înregistrare la nivel local. Subliniem caracterul voluntar al acestei înregistrări și strânsa legătură cu implicare pe teme de politici publice. Credem că grupurile care nu urmăresc astfel de obiective nu au nevoie de un mecanism de înregistrare.

 1. Care este cea mai potrivită modalitate de finanțare a grupurilor informale?

Grupurile informale trebuie lăsate să își găsească singure surse de finanțare la fel de informale, nefiscalizate. Principalele costuri sunt cele cu timpul voluntarilor.

Acele grupuri care doresc finanțări instituționale au la dispoziție calea înregistrării unei asociații. Astfel se evită orice discuție despre tentative de evaziune.

În secundar, ar fi utilă o discuție despre simplificarea procedurilor de înregistrare a unei asociații, precum și de scădere a costurilor minime de operare, determinate de relația cu autoritățile publice și cu băncile.

About Ovidiu Voicu 114 Articles
Ovidiu este membru fondator și director executiv al Centrului pentru Inovare Publică.