Înregistrarea unui partid nou se face la Tribunalul București. Legea partidelor politice a fost modificată în luna mai 2015, simplificând radical cerințele privind numărul minim de membri: de la 25.000 la 3. Dosarele aflate pe rol și cele ulterioare publicării legii beneficiază de prevederile mai favorabile.

În această pagină vom publica monitorizarea înregistrării noilor partide. Datele sunt culese de la Tribunalul București și centralizate de echipa Centrului pentru Inovare Publică. Vom adăuga, în timp, informații suplimentare despre partidele înregistrate.

[gdoc key=”http://docs.google.com/spreadsheets/d/19K5FN4k82XgfLeJgMRz2Z72-K1CC6BSk2wCiGa24K4E/edit?usp=sharing” datatables_paging=”false”]