Drepturile omului şi libertăţile fundamentale nu se votează

Azi, 7 iunie 2017, 100 de organizații neguvernamentale, mișcări civice și cetățeni au lansat platforma RESPECT. Platforma pentru Drepturi și Libertăți, pentru a opri modificarea Constituției într-un mod care restrânge drepturile și libertățile fundamentale, prin redefinirea familiei.

La baza Platformei se află un Grup de Inițiativă format din organizațiile Asociația Pro Democrația, APADOR-CH, Asociația ActiveWatch, Asociația ACCEPT, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Centrul FILIA, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Inițiativa România, Platforma Demos, precum și Oana Marinescu, în calitate de cetățean. Până pe data de 6 iunie, la ora 22.00, au aderat la platformă 87 de organizații, grupuri civice și cetățeni, ca membri și susținători ai platformei, pe lângă Grupul de Inițiativă. Asociația Pro Democrația asigură secretariatul Platformei, iar FDSC centralizează strângerea semnăturilor.

Platforma « RESPECT »  nu are personalitate juridică și nu reprezintă pozițiile sau agendele individuale ale membrilor săi, ci doar obiectivul pentru care a fost creată, așa cum este formulat în manifestul de mai jos.

 

Informații utile:

 1. Semnăturile din partea cetățenilor și a organizațiilor pot fi transmise deocamdată pe adresa semnează@platformarespect.ro. Orice modificare a procedurii de strângere de semnături va fi făcută publică imediat ce va fi decisă.
 2. Platforma « RESPECT »  are site-ul în curs de construcție, dar manifestul este publicat integral, împreună cu lista de semnături, pe adresa platformarespect.ro.
 3. Contact pentru presă: Nona Beicu (Beicu@omavision.ro; 0759 035 041)

 

Manifest

România se află într-un moment de cotitură și riscă să se angajeze pe calea autoritarismului, dacă nu acționăm pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor.

Riscul provine în primul rând din inițiativa de modificare a Constituției prin referendum pentru a defini restrictiv familia. Amendamentul constituțional propus limitează drepturile și libertățile cetățenilor, agravează discriminarea și stigmatizarea celor care nu corespund definiției impuse de inițiatori. Campania populistă va eroda tocmai temelia unei democraţii sănătoase: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Din păcate, două instrumente democratice – iniţiativa legislativă cetăţenească şi referendumul – au fost pervertite pentru a servi agendei unor grupuri de presiune. Parlamentul României se apropie de o decizie fără să fi organizat dezbateri reale, fără o analiză în profunzime, fără să țină cont de normele  și de valorile europene sau de nevoile reale din societatea românească.

Temele majore de interes public – reducerea sărăciei și a inegalităților, dezvoltarea economică, educația, sănătatea, justiția, consolidarea democratică şi altele care au un impact direct asupra vieții cetățenilor și a familiilor din România nu sunt subiect de mobilizare şi dezbateri. În locul cooperării pentru rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor , referendumul va aduce în societate divizare, o ruptură adâncă şi periculoasă generată artificial. Spirala agresivității este deja în creștere în urma campaniei pentru modificarea Constituției. De la discursul urii la violență este doar un pas!

Riscul cu care se confruntă România este sporit și de faptul că există o agendă mai largă, consecvent nedemocratică, asumată explicit sau implicit de promotorii referendumului: constrângerea femeilor la un rol preponderent domestic, interzicerea  avortului,  limitarea educaţiei pentru sănătatea reproducerii şi a folosirii mijloacelor de contraceptie. Concomitent este subminată încrederea în școala publică, în știință și chiar în medicină şi este, în schimb, promovat dogmatismul religios. Așadar, referendumul va compromite coeziunea socială, caracterul modern şi secular al statului.

În aceste condiții:

Facem apel către mișcările civice, organizațiile și cetățenii români să ia atitudine și să se mobilizeze în jurul unui principiu esențial pentru o democrație: “Toți suntem cetățeni egali: RESPECT pentru toți! Drepturile omului  şi libertăţile fundamentale nu se votează!”

Cele  mai mari amenințări la adresa familiei sunt: sărăcia și corupția; distrugerea statului de drept; inegalitățile; lipsa de unitate, solidaritate, respect şi încredere reciprocă; violența în familie; accesul limitat la locuire și  servicii medicale adecvate; mortalitatea maternă și infantilă ridicată; absența accesului egal la educație de calitate, inclusiv insuficiența creșelor și a grădinițelor; lipsa locurilor de muncă.

Facem apel către clasa politică, decidenții politici și instituțiile responsabile să oprească referendumul, pentru a proteja astfel democrația românească!

Facem apel la solidarizare civică pentru a susţine valorile democratice, universalitatea drepturilor omului și destinul european al României în fața atacului urii, al discriminării și al agresivității.

Susţinem familia și considerăm că ea se poate împlini cel mai bine dacă nu este definită dogmatic și când sunt respectate întru totul drepturile şi libertăţile cetățenilor.

Susținem libertatea religioasă și de conștiință și suntem convinși că acestea se pot manifesta pe deplin doar dacă sunt respectate întru totul drepturile omului.

Împreună acționăm pentru a sprijini:

 • egalitatea în drepturi și libertăți între toți cetățenii, fără discriminare;
 • respectul pentru libertatea şi demnitatea umane;
 • dreptul fiecărei persoane la viață privată și de familie;
 • solidaritatea între toți cetățenii, valoare fundamentală a societății noastre;
 • dreptul femeilor de a decide liber asupra propriului corp şi de a se împlini prin educație, profesie și prin propriile alegeri legate de viața de familie;
 • accesul femeilor și al bărbaților la drepturi sexuale și reproductive,
 • dreptul copiilor şi tinerilor de a beneficia de o educaţie umanist-raţională, accesibilă tuturor;
 • dreptul la sănătate al copiilor și tinerilor;
 • apartenența României la Uniunea Europeană, cu toate drepturile și îndatoririle ce decurg din aceasta și cu asumarea valorilor ce stau la baza UE.

Pentru a susţine principiile şi valorile menţionate mai sus, am format RESPECT. Platforma pentru Drepturi şi Libertăţi, o platformă civică neguvernamentală care reunește cetățeni și organizații ce respectă și promovează drepturile și libertățile fundamentale.

Prima provocare şi cea mai importantă este de a ne uni și de a da glas revoltei noastre pentru a convinge Parlamentul, Președinția și instituțiile țării să oprească acest referendum care reprezintă o nouă mineriadă la adresa democrației românești.

Politicieni, opriți distrugerea democrației românești și arătați-ne respect: Constituția este pentru toți!