Informații de interes public câștigate în instanță

Într-o democrație tânăra ai nevoie de instrumente care să garanteze transparența actului de guvernare, informarea și implicarea cetățenilor în actul decizional. După 15 ani, accesul la informații de interes public este încă un drept cu greu câștigat în instanța sau un rezultat al scurgerilor și managementului deficitar al informațiilor.

În raportul anexat am analizat decizii date de-a lungul anilor 2011-2016 de Curțile de Apel din România privind utilizarea legii nr. 544/2001, care se referă la accesul la informații de interes public. Ca urmare a analizei rezultă că interpretarea instanțelor de judecată este neunitară și discriminatorie. Un exemplu în acest sens sunt anexele la autorizația de construire, care au fost considerate de către unele Instanțe ca fiind de interes public, iar de către altele informații confidențiale. Aceste inconsistente nu au fost semnalate de Avocatul Poporului sau de către alte instituții competente care ar fi putut contribui la clarificarea lor.

De asemenea, în practică, legea 544/2001 a fost utilizată mai degrabă ca instrument de comunicare cu autoritățile publice pentru obținerea unor informații personale de care avea nevoie solicitantul, precum documente care ajută la dovedirea dreptului de proprietate. Rezultă de aici că nu există suficiente instrumente de interacțiune ale cetățeanului cu statul, instrumente care să faciliteze furnizarea de informații despre propria persoană sau situație, autoritățile publice fiind cele mai mari deținătoare de informații.

Confuzii se fac și între solicitarea de informații și depunerea unei petiții, cele două având un regim diferit de soluționare. În ultimii ani, tot mai vizibil a devenit conflictul între furnizarea informațiilor de interes public și protecția datelor cu caracter personal. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care numele și prenumele au fost declarate date cu caracter personal a omis să se pronunțe asupra excepțiilor referitoare la îndeplinirea funcției publice, astfel încât accesul la informații tinde să fie tot mai restrictiv.

Raportul are scopul de a veni în sprijinul celor care doresc să înainteze o cerere de chemare în judecată în baza legii accesului la informații de interes public și prezintă seturi de date care au fost declarate sau nu de interes public din domeniile de interes pentru cetățean, precum construcții, achiziții publice si protecția datelor cu caracter personal.

Descarcă în format .pdf

Descarcă în format .doc