NIEM – National Integration Evaluation Mechanism; Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection este un proiect transnațional finanţat prin Fondul European pentru Migraţie, Azil şi Integrare în cadrul unui consorțiu format din 17 organizații neguvernamentale și universități din 15 state membre UE. Până în 2017, proiectul a beneficiat de o co-finanțare din partea Open Society Foundations.

Proiectul a început în iulie 2016, are o durată de 5 ani și include două categorii de activități: (1) cercetare și (2) consultare și advocacy. În prima etapă, proiectul dezvoltă o metodologie specifică de evaluare a calității politicilor de integrare a refugiaților și solicitanților de azil, iar în cea de-a doua, au loc întâlniri periodice cu actorii guvernamentali și neguvernamentali implicați în procesul de integrare a refugiaților și a persoanelor beneficiare de protecție internațională, pentru a testa și îmbunătăți  instrumentul de analiză. Scopul acestui instrument este să identifice domeniile deficitare ale integrării și să ofere soluții de integrare, inclusiv prin schimbul de bune practici între statele implicate.

Proiectul NIEM reprezintă continuarea și dezvoltarea unui proiect pilot – Integration Evaluation Tool (IET) – dezvoltat între 2012-2013 la cererea UNHCR de către Migration Policy Group (Belgia) cu sprijinul Agenției pentru Refugiați din Bulgaria, Ministerului Muncii și a Politicilor Sociale din Polonia, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din Slovacia și Inspectoratul General al Imigranților din România.

Informații despre evoluția proiectului și despre rezultatele cercetării sunt disponibile și pe website-ul http://www.forintegration.eu/.

Începând cu 2017 proiectul NIEM sprijină, la nivel național, activitatea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) a cărei misiune este de a promova și de a coordona activități de advocacy, de a monitoriza efectele acestora, de a interactiona cu decidenții politici și de a influența decizia publică în mod transparent și echitabil în domeniul migrației. Pentru mai multe detalii referitoare la activitatea Coaliției consultați website-ul www.cdmir.ro.

Pentru Centrul pentru Inovare Publică, proiectul NIEM reprezintă continuarea colaborării cu nucleul echipei de cercetare alături de care am dezvoltat indexul integrării imigranților MIPEX 2015. În ultimii ani membrii echipei Centrului pentru Inovare Publică au mai făcut parte dintr-un alt proiect major dedicat evaluării politicilor de integrare a migranților din România – Barometrul Integrării Imigranților (edițiile 2013,2014 și 2015).