Percepții despre societatea civilă

Centrul pentru Inovare Publică, în contextul activității sale în cadrul Coaliției ONG-uri pentru Cetățean, și-a propus să exploreze percepțiile publicului despre rolul și activitatea nișei de ONG-uri active în domeniile democrație, bună guvernare și drepturile omului.

Puteți consulta:

Necesitatea unei astfel de cercetări a rezultat din preocupările societății civile cu privire la degradarea spațiului civic românesc, în contextul prelungirii crizei generate de pandemia Covid-19 și pe fundalul unei „oboseli civice”, generate de mai mulți ani de proteste împotriva unor abuzuri ale puterii politice.

Cercetarea este una inovativă, și în același timp dificilă, din perspectiva subiectului ei. Organizațiile non-guvernamentale active în domeniul instituțiilor democratice și drepturile omului nu sunt organizații de masă, ci se legitimează în general prin principiile și valorile ce rezultă din Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului. În ce măsură sunt înțelese, acceptate și valorizate aceste valori? Care sunt percepțiile despre rolul ONG-urilor în aceste domenii? Ce înțeleg oamenii că ar trebui ca organizațiile din aceste domenii ar trebui să facă? Astfel de întrebări, și altele similare ne preocupă, și am căutat să găsim răspunsuri prin instrumentele clasice ale cercetării sociale.

Pentru realizarea cercetării, am apelat la un grup de cercetători din mediul universitar, care au răspuns pozitiv și au acceptat să lucreze pro bono în acest proiect de cercetare. Echipa de cercetare i-a inclus pe Gabriel Bădescu (Universitatea Babeș-Boliay din Cluj), Claudiu Tufiș (Universiateta din București) și Bogdan Voicu (Academia Rmână, Institutul pentru Cercetare a Calității Vieții), cu sprijinul lui Ovidiu Voicu (Centrul pentru Inovare Publică).

Echipa de cercetare a analizat întrebările și dilemele colegilor din societatea civilă, și le-a operaționalizat sub forma unor instrumente de cercetare cantitativă, chestionar și eșantion pentru realizarea unui sondaj național cu privire la percepțiile populației asupra ONG-urilor din domeniul politicului, guvernație și drepturilor omului (PGDO). De asemenea, cercetătorii au prelucrat datele colectate și au realizat analizele incluse în raportul de față.

Pentru culegerea datelor, Centrul pentru Inovare Publică a contractat, în ianuarie 2021, în urma unei cereri de oferte competitivă, firma Mercury Research. Pe baza metodologiei dezvoltate de echipa de cercetare, Mercury Reasearch a proiectat un sondaj CATI (adică telefonic – „computer assisted telephone interview”) pe un eșantion proiectat de 2000 de respondeți, rezidenți români în vârstă de peste 18 ani. Volumul final al eșantionului a fost de 2015 respondenți, datele fiind colectate în perioada 4 ianuarie – 15 februarie 2021. Chestionarele scurte, cu o durată medie de 15:58 minute (mediana: 15:21), au vizat reprezentările românilro despre categoria amintită de ONG-uri.

Realizarea cercetării a fost posibilă cu sprijinul financiar al Open Society Foundations, care a finanțat culegerea datelor.

About Ovidiu Voicu 114 Articles
Ovidiu este membru fondator și director executiv al Centrului pentru Inovare Publică.