Asociația Centrul pentru Inovare Publică respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal și își însușește prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Acest document reprezintă politica privind protecția datelor cu caracter personal a Centrului pentru Inovare Publică.

1. Ce date personale colectăm
1.1 Cookies
2. Cum utilizăm datele personale pe care le colectăm
3. Cine are acces la datele personale
4. Cât timp sunt prelucrate datele personale
5. Care sunt drepturile tale
6. Securitatea datelor personale
7. Responsabilitatea terților pentru securitatea și prelucrarea datelor personale
8. Trimiteri către alte adrese web sau evenimente
9. Modificări ale politicii
10. Contact

1. Ce date personale colectăm

Prin activitățile pe care le desfășoară, Centrul pentru Inovare Publică încearcă să reducă la minimum colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, înscrierea sau participarea la evenimente, participarea ca respondent la realizarea unei cercetări cantitative sau calitative, abonarea la newsletter, transmiterea unui e-mail sau contactarea telefonică, pot implica, în funcție de particularitatea situației, strângerea de date de tipul: nume, adresă de e-mail, număr de telefon, localitatea/țara de domiciliu/proveniență, vârstă, etnie, sex, angajator, profesie.

1.1 Cookies

Centrul pentru Inovare Publică deține 2 website-uri: www.inovarepublica.ro și www.mairesponsabili.ro.

Cookie-urile asociate celor 2 website-uri au scopul de a facilita înregistrarea utilizatorilor și/sau de a beneficia de a ne oferi o analiză a preferințelor utilizatorilor pentru un anumit tip de conținut.

Ambele website-uri  au asociate conturi Google Analytics. Datele pe care le colectăm prin intermediul acestui instrument sunt număr de utilizatori, IP, regiune/oraș în care este localizat dispozitivul de pe care accesați website-urile. Politica Google privind cookie-urile este disponibilă aici.

Website-ul www.inovarepublica.ro este dezvoltat pe platforma WordPress. Politica privind cookie-urile a WordPress este disponibilă aici.

Website-ul www.mairesponsabili.ro permite înregistrarea prin contul de Facebook. Această opțiune ușurează crearea unui cont pe platformă. Politica de utilizare a datelor de către Facebook este disponibilă aici.

Pentru a respinge fișierele cookie, vă puteți personaliza setările browser-ului. Dezactivarea nu ne va mai permite să realizăm activitățile descrise mai sus. Pentru realizarea setărilor, în funcție de browser, accesați:

Internet Explorer– https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox– https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome– https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari– https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

2. Cum utilizăm datele personale pe care le colectăm

2.1 Datele colectate sunt folosite exclusiv în scopul îndeplinirii misiunii organizației și desfășurării proiectelor și activităților, care contribuie la atingerea acestei misiuni.

Cu titlu de exemplu, datele pot fi folosite:

  • în relația cu finanțatori publici sau privați, în vederea demonstrării unui anumit număr de participanți la eveniment, prin liste de prezență sau ca dovadă a autenticității răspunsurilor în cadrul unei cercetări;
  • în scopul comunicării personalizate a activităților organizației, de tipul: invitație la un eveniment, invitație la semnarea unei petiții, scrisori deschise, sau orice altă activitate de susținere a unei cauze de interes public;
  • în scopul realizării de recomandări personalizate către instituțiile publice, adaptate nevoilor beneficiarilor noștri;
  • în scopul invitării la participare în cadrul cercetărilor pe teme de interes public.

2.2 Datele personale sunt colectate și prelucrate cu acordul explicit al persoanei. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal, solicitarea prelucrării restricționate sau de șteregere a datelor personale atrage după sine imposibilitatea accesului sau acces limitat la o anumită activitate a Centrului pentru Inovare Publică, în funcție de specificul activității.

3. Cine are acces la datele personale

Datele personale sunt accesate de angajații, colaboratorii sau voluntarii organizației, al căror contract prevede dreptul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal în numele organizației, exclusiv pe durata contractuală și în scopul definit de această politică.

Datele colectate se transmit:

  • finanțatorilor publici sau privați, sponsorilor, doar în situația în care clauzele contractuale ale finanțatorului/sponsorului prevăd această obligație;
  • partenerilor în implementarea proiectelor, cu care organizația a încheiat un acord care se supune legilor și reglementărilor din România și din Uniunea Europeană, dacă îndeplinirea unei activități este condiționată de accesul partenerului la datele personale colectate, exclusiv pe durata implementării proiectelor.

În cazul platformei www.mairepsonsabili.ro, a cărei bază de date cu rezultatele evaluării poate fi descărcată de pe website, numele evaluatorilor sunt anonimizate. În situația în care evaluatorul introduce date personale în câmpuri care nu prevăd adăugarea acestora (cu titlu de exemplu, introducerea în secțiunea comentarii a numelui, vârstei, adresei fizice sau e-mail, a numărului de telefon), Centrul pentru Inovare Publică nu își asumă responsabilitatea identificării și anonimizării acestora.

4. Cât timp sunt prelucrate datele personale

Datele sunt folosite până la sfârșitul proiectului pentru care au fost colectate și o perioadă de până la maxim 5 ani după finalizarea acestuia, dacă cerințele contractuale ale unui finanțator/sponsor nu specifică altfel.

5. Care sunt drepturile tale

  • Dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele sale personale, de a ști la ce sunt folosite, de a le accesa, de a le modifica și de a revoca consimțământul;
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor;
  • Dreptul la rectificarea datelor, dacă acestea se modifică sau conțin erori;
  • Dreptul de a fi uitat, prin ștergerea datelor;

Solicitările pentru exercitarea drepturilor de mai sus se transmit pe adresa scrie@inovarepublica.ro. Durata de soluționare a solicitărilor va fi de cel mult 30 de zile.

De asemenea, fiecare persoană are dreptul de a depune o reclamație cu privire la operatorul de date. Reclamația se transmite Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

6. Securitatea datelor personale

Datele sunt stocate în format fizic și/sau electronic, în funcție de modul în care au fost colectate. Accesul la date este securizat și este permis doar persoanelor menționate în acest document.

7. Responsabilitatea terților pentru securitatea și prelucrarea datelor personale

Centrul pentru Inovare Publică depune toate eforturile necesare transmiterii în siguranță a datelor către terți menționați în prezentul document, însă nu își asumă responsabilitatea pentru modalitatea de prelucrare și securizare a datelor de către aceștia.

8. Trimiteri către alte adrese web sau evenimente

În situațiile în care prin canalele noastre de comunicare facem trimiteri la alte adrese web decât cele care aparțin Centrului pentru Inovare Publică, sau evenimente organizate de alți operatori de date cu caracter personal sau împuterniciți ai acestora, nu ne asumăm responsabilitatea pentru modalitatea de colectare, prelucrare sau securizare a datelor cu caracter personal de către aceștia.

9. Modificări ale politicii

Centrul pentru Inovare Publică își rezervă dreptul de a modifica acest document, în sensul îmbunătățirii practicilor de protecție a datelor cu caracter personal. Modificările nu se vor aplica datelor deja colectate, decât în cazul obținerii prealabile a consimțământului celor care le-au furnizat. Data la care au fost făcute ultimele modificări va fi publicată la începutul documentului.

10. Contact

Pentru informații suplimentare despre politica privind protecția datelor cu caracter personal a Centrului pentru Inovare Publică, ne puteți contacta pe adresa scrie@inovarepublica.ro.