Reacție la modificare legii privind buna conduită în cercetare

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice propune în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care modifică legea 206/2004 privind buna conduită în cercetare. Ordonanța propune două schimbări punctuale:
  • demnitarii nu vor mai avea tratament preferențial la judecarea cazurilor de încălcare a codului (spre exemplu, plagiat), deci vor fi evaluați de comisiile de etică ale universităților, nu direct de Comisia Națională de Etică (CNE) – abrogarea art. 4^2 alin. 3 din lege
  • CNE nu va mai avea posibilitatea de a sancționa pe cei vinovați cu retragerea titlului de doctor și nici școlile doctorale cu retragerea acreditării – abrogarea art.14, alin. 1, lit. (c) și (d) din lege.
 
Prima modificare este binevenită, dar a doua ridică probleme de corelare cu legea educației naționale nr. 1/2011:
  • art. 323 din LEN prevede că oricine poate sesiza CNE privind o încălcare a bunei conduite, iar Comisia are obligația de a analiza sesizarea, păstrând anonimitatea persoanei ce a ridicat problema, și de a da un răspuns. Întrebarea este ce se întâmplă dacă CNE consideră că se impune suspendarea titului de doctor, spre exemplu pentru plagiat?
  • art. 324 din LEN enumeră între pe care le poate aplica CNE, identic cu legea 206/2004. Fără modificarea LEN, nu se schimbă nimic.

Centrul pentru Inovare Publică susține necesitatea abrogării tratamentului preferențial al demnitarilor. Suntem de acord și cu fundamentarea urgenței, și prin urmare cu folosirea unui instrument extraordinar de legiferare, pentru că situația actuală provoacă importante prejudicii de imagine și încredere întregului sistem românesc de cercetare.

Nu înțelegem însă de ce sunt limitate posibilitățile de a sancționa ale CNE. Atât timp cât oricine are dreptul de a sesiza CNE pentru un caz de plagiat, spre exemplu, e normal ca CNE să aibă la dispoziție insturmente adecvate pentru sancțiune. Nu credem că se poate pune în discuție capacitatea CNE de a evalua astfel de cazuri (presupunând, desigur, că membrii ei sunt numiți cu bună credință). Suntem deci de părere că se poate renunța la această modificare.

În cazul în care se păstrează și a doua modificare, este necesară corelarea cu LEN, adică abrogarea prevederilor similare din art. 324, precum și introducerea unui mecanism prin care CNE transmite eventualele sesizări către instituțiile competente.

Nu în ultimul rând, constatăm că Ministerul Educației nu respectă minime standarde privind dezbaterea publică. Împreună cu textul propunerii, trebuie să precizeze data publicării, data până la care se află în dezbatere, numele și adresa persoanei responsabile cu primirea comentariilor. De asemenea, la secțiunea contact nu există o adresă de email validă. Am dori să trimitem aceste opinii persoanei responsabile, dar nu știm cui.

About Ovidiu Voicu 110 Articles
Ovidiu este membru fondator și director executiv al Centrului pentru Inovare Publică.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.