Argument pentru deschiderea sistemului public de educație

resurse educaționale deschise - inspectorate județene

De ce Educație Deschisă?

Asumarea paradigmei educației deschise pentru învățământul preuniversitar din România are potențialul de a ameliora unele dintre aceste probleme, contribuind la creșterea echității prin acces la resurse, îmbunătățirea calității educației, creșterea interesului comunității față de educație, stimularea inovației și îmbunătățirea investiției în educație pe termen lung.

Ce este educația deschisă?

Un sistem de educație deschis îndeplinește simultan următoarele condiții:

 • caută să înlăture barierele din calea accesului la educație, punând accentul deopotrivă pe calitate și echitate;
 • folosește preponderent resurse educaționale deschise;
 • este conectat la tehnologie și, prin tehnologie, la lumea modernă și are în centru competențele digitale;
 • se îmbunătățește permanent prin analiză și evaluare;
 • folosește eficient și transparent resursele.

În primul rând o schimbare de viziune

Propunerea de acțiune pentru educație deschisă nu necesită schimbări legislative majore și nicio o nouă „reformă”. Direcțiile de acțiune propuse sunt compatibile cu elemente din programele strategice actuale, fiind necesară, în primul rând, reașezarea priorităților în construirea proiectelor specifice.

Paradigma educației deschise este în primul rând o schimbare de viziune, un efort de integrare conceptuală și coordonare a mai multor elemente aflate deja în plan sau chiar în lucru.

Principii cheie

 • Acces deschis și egal la educație
 • Resurse educaționale deschise
 • Competențe digitale pentru profesori și elevi
 • Transparență și integritate în școli

Avantaje

Educația deschisă nu este un panaceu, nu va rezolva toate problemele din sistemul de învățământ. Dar experiența internațională ne arată că există câteva puncte-cheie în care educația deschisă poate contribui la îmbunătățirea situației existente pe termen scurt sau lung, fără a cere investiții majore suplimentar față de cele deja programate:

 • creșterea echității prin acces la resurse,
 • îmbunătățirea calității educației,
 • creșterea interesului comunității față de educație,
 • stimularea inovației
 • îmbunătățirea investiției în educație pe termen lung.

 

Cadru de acțiune

Viziune

 • adoptarea principiilor educației deschise într-un document politic, la nivel înalt;
 • introducerea acestor principii în strategiile naționale relevante;
 • elaborarea și asumarea unui plan de acțiune care să asigure coordonarea componentelor educației deschise care sunt deja implementate sau se află în curs de implementare în sistem, inclusiv prin alocarea cu prioritate a resurselor din fondurile existente sau programate;
 • construirea cadrului legal pentru publicarea sub licențe deschise a materialelor educaționale produse din resurse publice.

Conținut

 • Crearea Bibliotecii școlare virtuale, portalul național de resurse educaționale deschise
 • Manuale digitale și deschise
 • Licențe deschise pentru educație
 • Stimularea creatorilor de resurse educaționale deschise prin mecanisme asociate utilizării fondurilor comunitare

Competențe

 • Pregătirea permanentă a profesorilor pentru TIC și utilizarea și producerea de RED
 • Focus pe competențe digitale pentru elevi

Mediu educațional

 • Continuarea investițiilor în infrastructură TIC în școli cu obiectivul internet în fiecare clasă
 • Îmbunătățirea cunoașterii despre educație și informarea permanentă a publicului, inclusiv prin date deschise
 • Școala deschisă: transparență și integritate în școli
 • Accent pe participarea comunității la luarea deciziilor în școală

Citește mai mult: datedeschise.fundatia.ro/resurse-educatie-deschisa/

About Ovidiu Voicu 114 Articles
Ovidiu este membru fondator și director executiv al Centrului pentru Inovare Publică.