Scrisoare deschisă Viorica Dăncilă- comitet interministerial integrarea refugiaților

În atenția: Viorica Dăncilă, Prim-Ministru al României

 

Ref.: Comitetul Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților

 

26 martie 2018

 

Stimată doamnă Prim-Ministru Viorica Dăncilă,

Organizațiile membre ale Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților vă adresează această scrisoare cu privire la necesitatea reactivării Comitetul Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților.

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea armonioasă a migranților în societatea românească. Organizațiile membre ale Coaliție au o activitate diversă, de la servicii directe acordate migranților la cercetare și monitorizare a serviciilor publice. În a doua jumătate a anului 2017 CDMiR a reușit reactivarea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților (Comitet), înființat în anul 2015 ca răspuns la provocările internaționale în domeniul migrației și azilului și care a fost inactiv pe parcursul anului 2016.

Pe parcursul celor câteva luni de activitate din 2017, Comitetul, a cărui coordonarea a fost preluată de Secretariatul General al Guvernului, a reușit să redeschidă dialogul multi-sectorial și să obțină câteva rezultate punctuale în domeniul integrării migranților și refugiaților. Din păcate, activitatea Comitetului s-a întrerupt din nou după schimbarea de Cabinet de la începutul acestui an. Dată fiind actualitatea și importanța dosarului migrației la nivelul întregii comunități europene, precum și nevoia de a pregăti eficient preluarea președinției Consiliului European în 2019, vă solicităm desemnarea unei persoane responsabile cu activitatea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților pentru a reactiva lucrările acestuia.

Sperăm ca demersul nostru să fie primit cu deschidere și să contribuie la o colaborare eficientă între instituțiile publice și societatea civilă pentru atingerea obiectivului comun, integrarea cu succes a refugiaților și a persoanelor cu protecție subsidiară, precum și prevenirea posibilelor tensiuni sociale generate de fluxul migrator. Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de a participa cu expertiza proprie la acest demers și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații.

În încheiere, permiteți-ne să reînnoim expresia întregii noastre considerații față de dvs.

 

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților este o platformă a organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice. Membrii fondatori ai Coaliției sunt: Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) din cadrul Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, Asociația Conect, Fundația ICAR, Centrul pentru Inovare Publică, ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migrați, Consiliul Național Român pentru Refugiați, Academia de Advocacy din Timișoara, Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI), Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes (ARPCPS), Asociația Filantropia Oradea, Asociația Solidaritatea Umană Nova Pitești. Lor li s-a alăturat ulterior AIDRom.