Ce facem

Centrul pentru Inovare Publică promovează o societate deschisă în care:

• Instituții transparente oferă acces la informații în formate deschise, decid împreună cu și în interesul celor pe care îi reprezintă, garantând drepturi egale pentru toate persoanele.
• Cetățenii iau atitudine în cunoștință de cauză față de ceea ce se întâmplă în jurul lor.

În proiectele pe care le dezvoltăm încercăm permanent să găsim abordări inovatoare, propunem modele sustenabile de dezvoltare pentru societate.

  • Am propus împreună cu alte 16 organizații și universități din 15 țări din Uniunea Europeană un model nou de evaluare a integrării străinilor, care a fost susținut de Comisia Europeană prin acordarea finanțării, pentru prima dată, direct acestui consorțiu transnațional, de practicieni și cercetători. Așa a apărut proiectul NIEM.
  • Am dezvoltat o platformă de evaluare a serviciilor publice, după metoda mystery shopping, Mai responsabili.
  • Am propus introducerea în Planul Național pentru Guvernare Deschisă a Bibliotecii Școlare Virtuale, care să ofere elevilor și profesorilor acces la resurse educaționale deschise, resurse care să poată fi descărcate, copiate, modificate, fără restricții ale drepturilor de autor, pentru creșterea echității în sistemul de educație și a calității materialelor de învățare.
  • Am creat o bază de date a partidelor cu minim 3 membri, înregistrate după modificarea legii, în 2016, pentru a monitoriza impactul asupra vieții politice și pentru a măsura rata de de succes a noilor partide în alegeri.
  • Am inițiat Harta educației, o platformă oglindă a datelor deschise despre sistemul educațional, care va reflecta cât de performant este actul educațional, dotarea și bugetele școlilor.

Activitatea noastră de zi cu zi constă în cercetare socială, monitorizare a instituțiilor publice, realizarea de recomandări pentru îmbunătățirea politicilor publice, advocacy și comunicare. Informații suplimentare despre proiecte și finanțatori găsiți în ultimul raport de activitate pe care l-am publicat.

Cine suntem

Echipa
Victoria Cojocariu- președinte consiliu director
Ovidiu Voicu- membru consiliu director, director executiv
Claudia Iordache- PR
Adelin Dumitru- manager proiect
Daniela Tarnovschi- sociolog

Membri asociație
Nicoleta Voicu- membru consiliu director
Mara Sescu
Mihaela Ștefănescu
Adreea Chifan

Afilieri

Coaliția pentru date deschise
Coaliția pentru resurse educaționale deschise
Coaliția Antidiscriminare
Coaliția ONGuri pentru fonduri structurale
Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților
Platforma Respect

Cum ne puteți sprijini