MELIA OBSERVATORY – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy este un proiect co-finanțat de Uniunea Europeană (FEDR, IPA) prin Programul Transnațional Dunărea, în cadrul unui consorțiu format din 23 de membri (16 parteneri în proiect și 7 parteneri asociați) din 15 țări europene.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea guvernării democratice în regiunea Dunării prin dezvoltarea observatorului transnațional pentru promovarea educației media, care va servi drept mecanism pentru consolidarea competențelor cetățenilor cu privire la media contribuind astfel la dezvoltarea unei democrații durabile.

Rolul observatorului transnațional este de a oferi o platformă integrată pentru tineri, profesori și responsabili de politicile publice din regiune, încurajând și promovând educația media și oferind utilizatorilor instrumente de dezvoltare a rezilienței la fenomene negative, produse de media. De asemenea, observatorul va reuni părțile interesate din domeniul media, educației și societății civile, capabile să creeze soluții la provocările din regiunea Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui la consolidarea cetățeniei active și a democrației durabile prin:

  • Construcția unui instrument de audit al presei care va oferi algoritm pentru verificarea conținutului mijloacelor de informare online și va oferi tinerilor și educatorilor săi competențe pentru a evalua conținutul mijloacelor de informare în masă.
  • Dezvoltarea de programe de formare în domeniul educației media, în strânsă legătură cu cetățenia activă, îmbunătățind cunoștințele și competențele necesare pentru a reflecta asupra conținutului mijloacelor de informare în masă actuale.
  • Crearea unei rețele transnaționale de formare pentru modernizarea competențelor cetățenilor în regiunea Dunării care va reprezenta baza instituțională pentru monitorizarea continuă și sistematică a evoluțiilor și furnizării de orientări pentru politicile publice.

Printre rezultatele proiectului menționăm: înființarea unei rețele transnaționale de părți interesate relevante în domeniile mass-mediei, educației și societății civile din toată regiunea Dunării, reunind   instituții de învățământ superior,  întreprinderi din domeniul mass-media, organizațiile societății civile, care se ocupă de problemele tineretului, autorități publice naționale și locale.  Totodată, proiectul va furniza informații despre peisajul media, instrumente pentru examinarea conținutului media și a instrumentelor de învățare având ca scop dezvoltarea competențelor cu privire la educația media în relație cu alte competențe civice.

Informații despre evoluția proiectului sunt disponibile pe website-ul http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/melia-observatory.

Prin participarea la proiect, Centrul pentru Inovare Publică își va extinde experiența la domeniul specific al mijloacelor de informare cu privire la promovarea educației media, își va îmbunătăți activitățile de cercetare într-un domeniu nou  și își va consolida capacitatea de a lucra în proiecte transnaționale. Observatorul MELIA va contribui la extinderea cunoștințelor, experiențelor și a celor mai bune practici existente în România și va permite producerea de noi instrumente și abordări cu privire la promovarea educației media și cetățeniei active în rândul tinerilor. Acest lucru va avea ca rezultat un nivel mai ridicat de cultură politică și va consolida principiilor bunei guvernări.